תקנון

תקנון – שילה שיווק ישיר

השימוש בחנות – שילה שיווק ישיר (להלן “האתר”) ניתן בהתאם לתנאי השימוש המפורטים להלן. השלמת תהליך
הרישום לאתר ואישור התיבה “אני מסכים לתנאי השימוש” פירושה מתן הסכמתך להיקשר בהסכם זה על כל תנאיו.
 
מבוא
1. החנות משמשת כקניון אלקטרוני לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל.
2. רשאים להשתתף במכרז בני 18 ומעלה ,בעלי תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט בישראל ובעלי כתובת מגורים בישראל, אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף בישראל.
3. תנאי מוקדם לתוקף זכייתו של משתתף במכרז הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעיסקה ולגביה.
4. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך בחנות זאת, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין החנות, לכל דבר ועניין.
5. הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון , כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים.
6. גלישה בחנות ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון, לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה , הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש בחנות.
המכירות – חלק כללי
1. החנות תאפשר לרכוש מוצרים ו/או שירותים שונים, בדרך נוחה, קלה ומהירה, במחירים אטרקטיביים.
2. בעלי החנות מציעים בחנות מוצרים ושירותים למכירה במגוון אפשרויות.
3. עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג ” דף מכירה” , דף המכירה כולל את המוצר או השירות המוצע למכירה, ואת מחיר המכירה ( להלן: דף המכירה).
4. פרטים מלאים לכל מוצר ניתן לראות ע”י הקשה על תמונת המוצר בתפריט וכניסה לדף המכירה.
  
אופן ביצוע הרכישה:
1. לאחר השלמת הליך ההרשמה יבחר כל משתתף שם משתמש וסיסמא , לאחר בחירת שם משתמש וסיסמא , יש להקליד פרטים בסיסיים  כפי שיופיעו  בדף ההרשמה כגון: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מס’ טלפון, מספר כרטיס אשראי וכד’.
2. הקשת כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות ,ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדוייק.
3. מיד לאחר ביצוע ההזמנה תבצע החנות בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה ללקוח לפיה העיסקה אושרה.
4. לאחר אישור העיסקה , המכירה תירשם במחשבי החנות וניתן יהיה לראות את פרטי העיסקה בקישור “כרטיס לקוח” בחנות, תוך 24 שעות.
5. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות שהוזמן על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר אישור העיסקה ע”י חברות האשראי.
6. הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העיסקה במחשבי החנות יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
7. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
8. במקרה בו לא אושרה העיסקה ע”י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה ולפיה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של החנות לצורך הסדרת אישור העיסקה עם חברות האשראי. במקרה כאמור, יחל מניין ספירת הימים באשר למועדי המשלוח ממועד אישור העיסקה ע”י חברות כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת  אישור העיסקה תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העיסקה ע”י חברות האשראי, יראו החנות את העיסקה כמבוטלת.
9. בעלי החנות יציגו בחנות פרטים בדבר המוצר ו/או השירות , מחירו, תעודת אחריות, זמן אספקה וכד’.
10. לפרטים נוספים ובירורים , ניתן לפנות ישירות אל החנות בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני כפי שיופיעו בחנות.
 
ביטול עסקה
1. ככלל הלקוח רשאי לבטל את העיסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981 ( להלן: החוק).
2. ניתן לבטל רכישת מוצר 14 יום מיום קבלת המוצר, הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל החנות .
3. במקרה של ביטול העיסקה יחוייב הלקוח בשיעור של 5% אך לא למעלה מ- 100 ש”ח , בהתאם להוראות החוק.
4. אם סופק המוצר ללקוח, חלה חובת החזרת המוצר על הלקוח, מוסכם כי הלקוח יחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.
5. לא ניתן להחזיר מוצרים אשר פורקו והורכבו, אלא לאחר שהחנות נתנה את הסכמתה מראש.
6. החנות תהא רשאית לבטל עיסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:
6.1 נפלה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
6.2 אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין.
6.3 במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין.

7. הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צויינה בדף ההרשמה.
8. אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה, רשאית החנות לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך. הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון. החנות לא תיהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי, לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי.
תקנון משלוחים – שילה שיווק ישיר
אספקת המוצרים
1. החנות תדאג לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר ,לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה , תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם צויין מפורשות אחרת.
2. החנות תפעל כדי לספק את המוצר ו/או השירות בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה , וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס אשראי.
    החנות לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:
2.1 כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חירום ונזקי טבע.
2.2 שביתה אצל ספקים של שרותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.
2.3 כל סיבה שאינן בשליטת החברה.
3. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה בטחונית החנות תיהיה רשאית לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח.
4. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצויינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים קרי, יום א-ה לא כולל שישי שבת , ערבי חג וימי חג.
5.  צורת 
אספקת המוצרים ללקוח, תבוצע לפי המפורט בדף המכירה, באחת הדרכים הבאות:
-חברת שליחויות, שליח עד הבית, עד 3 ימי עבודה.
-דואר חבילות רשום עם מספר מעקב. עד 7 ימי עבודה.
-דואר 24 שעות.
-ליעדים מיוחדים יתכן עיכוב באספקת המוצר עד 7 ימי עבודה.
יעד רגיל: צפון הארץ עד באר-שבע כולל, לא כולל יהודה ושומרון, ים המלח, אילת. מחיר המשלוח – 29 ₪,  עד 3 ימי עסקים
יעד מיוחד: יהודה ושומרון, ים המלח, אילת. מחיר המשלוח – 49 ₪, עד 7 ימי עסקיםמחיר משלוח 2 מוצרים בחבילה אחת זהה למחיר משלוח מוצר 1.זמני הגעה: ערים מרכזיות עד 3 ימי עסקים.
מושבים, קיבוצים, מצפים, סובב בית שאן, סובב מנרה וסובב ראש הנקרה – עד 4 ימי עסקים.
עוספיא, דליית אל כרמל, עתלית, ניר עציון, ניר הוד, צרופה וכרם מהר”ל ( סובב כביש 4): בימים שני, חמישי בלבד.
רמת הגולן: בין פעם לפעמיים בשבוע.
ים המלח ואילת – עד שבוע.דמי משלוח
1. דמי המשלוח ישולמו ע”י הלקוח במסגרת התשלום בגין המוצר.
2. הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות מהחנות וזאת בתיאום מראש עם החנות באשר למקום ומועד האיסוף, מוסכם כי במקרה של איסוף ע”י הלקוח לא יגבו מהלקוח דמי משלוח.
שירות לקוחות
1. כל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר לרבות באשר למפרט הטכני של המוצר, מידע על תפעול המוצר, אחריות וכיוצ”ב ניתן לפנות אל נציג החנות:
     בטלפון 055-9998188      בפקס  03-7329580       בדואל: sales@AsSeenOnTv.Org.il. באתר בדף צור קשר
2. נציגי החנות ישמחו לעמוד לרשותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה, כניסה לאתר והשימוש בו  על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.
 
 אבטחת מידע פרטיות בחנות
1. החנות נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL .
2. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן . במקרים שאינם בשליטתה ואו הנובעים מכוח עליון, החנות לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא , עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו , אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
3. החנות מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד , ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה .
 
כללי
1. הנהלת החנות שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את התקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי. 2. התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד, ואינן מחייבות את החנות.
3. החנות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החנות שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה   הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה.
4. החנות לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הלקוח ועל חשבונו.
5. הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר, אלא אם נכתב אחרת.
6. כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החנות ו/או מי מטעמה.
7. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב  ומראש מטעם החנות.
8. רישומי המחשב של החנות בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
9. נפלה טעות בתיאור המוצר , לא יחייב הדבר את החנות.
10. עדכוני מחירים מתבצעים כל העת על מנת להבטיח ללקוח את המחיר הנמוך ביותר. היה ונפלה טעות אנוש חריגה בלבד , טעות בהקלדה, השמטת ספרה וכד’, החנות לא מתחייבת לספק  מוצר/שירותים אלה. שילה שיווק ישיר מצהירה ומתחייבת, שטעויות מסוג זה יכולות להיעשות אך ורק, בתום לב, ויש לראות בהן טעויות אנוש. היה ויש ספק לגבי מוצר / מחיר מסוים, אם מצאת טעות כזו או אחרת , יש לפנות מייד למחלקת שירות הלקוחות, באמצעות מייל sales@AsSeenOnTv.Org.il ,
או לטלפון 055-9998188.
11. מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר, יהיה בית המשפט המוסמך בתל-אביב, אשר ידון בעניין התאם לדיני מדינת  ישראל.
 
אחריות על המוצרים
1. החנות אחראית לפעולתו התקינה של המוצר במידה והשימוש בו נעשה בתנאים רגילים, לתקופה הנקובה בדף המכירה (להלן-תקופת האחריות). תקופת האחריות מתחילה מיום מסירת המוצר ללקוח.
2. בתקופת האחריות תתקן החנות ו/או תחליף, ללא תשלום, מוצר אשר לפי שיקול דעתה בלבד ימצא פגום ואשר נעשה בו שימוש סביר בתנאים רגילים ו/או שקיים פגם ביצורו, ו/או שניזוק בזמן המשלוח. האחריות במעבדת החברה בלבד.
3. על אף האמור בסעיף 2 לעיל רשאית החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לזכות את הלקוח עבור מוצר לא תקין לפי מחיר הרכישה.
4. במידה ולא קיים המוצר במלאי החברה ו/או נפסק יצורו תיתן החברה מוצר אחר שווה ערך בביצועיו (בטווח של 10%) למוצר הפגום, בתוך זמן סביר, תלוי בזמינות הפריט. החברה אינה מתחייבת לתת מוצר זהה למוצר הפגום.
5. באחריותה של החנות לספק את אותם חלפים הנדרשים לדעת החנות, להפעלת המוצר בתנאי השימוש הרגילים.
6. מוצר שנראה כי אינו פועל כראוי יימסר למעבדת התיקונים / שירות לקוחות של החנות כשהוא ארוז, ע”י הלקוח או מי מטעמו, בצורה שתבטיח מניעת נזק ו/או וישלח כשהוא מבוטח בשוויו המלא על חשבון השולח בצירוף תעודת אחריות וחשבונית המהווה הוכחת רכישה. החנות, לא תטפל במוצרים ללא הצגת  העתק חשבונית רכישה. יש לתאם את משלוח המוצר מראש בטרם שליחתו ע”י הלקוח.
7. האחריות כפופה להגבלות ותנאיי היצרן / יבואן.